samochódOd 1 lipca 2015 roku podatnik wykorzystujący samochód osobowy w firmie może odliczać 50% podatku VAT od wszystkich wydatków z nim związanych (nabycie samochodu, wydatki eksploatacyjne, paliwo). Nieodliczona część podatku VAT zwiększa koszty uzyskania przychodu.

ksoztyJeżeli  przedsiębiorca nie będzie regulował płatności powyżej 15.000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego, wtedy nie będzie mógł ich  zaliczać do kosztów podatkowych przy rozliczaniu PIT oraz CIT.

Prezydent RP podpisał 30 maja 2016 r. ustawę, która obniża limit płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonywanych bezgotówkowo do 15.000 zł.

KPIRZasady prowadzenia kpir oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26.08.2003 r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037)

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, do których zalicza się m.in.:

  • faktury,faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • inne dowody, wymienione w rozporządzeniu, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

Rządowy program „” realizowany przez BGK umożliwia uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Na realizację programu MRPiPS przekazało łącznie 264 mln zł. Pożyczki udzielne są poprzez pośredników finansowych, działających na terenie całego kraju. Z programu mogą skorzystać absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych, studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz osoby bezrobotne.

opłaty podatkoweOd 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona podwyższona stawka odsetek za zwłokę. Stawka ta – jak wynika z art. 56b Ordynacji Podatkowej – wynosi 150 % stawki podstawowej, a więc obecnie 12 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. Stawka ta odnosi się do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach.

CEIDG19 maja 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu CEIDG m.in.

 

Coraz częściej przedsiębiorcy , którzy zarejestrowali swoją działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, otrzymują wezwania do zapłaty w związku z rejestracją, ale od różnego rodzaju firm prowadzących rejestry bądź ewidencje, które nie maja nic wspólnego ze wspomnianą powyżej CEIDG.

TAX FREEProcedura Tax Free jest korzystna zarówno dla przedsiębiorców jak i dla konsumentów. Oferowanie zwrotu VAT dla podróżnych jest dla sprzedawcy elementem podnoszącym jego konkurencyjność w oczach zagranicznych klientów, a dla kupującego oznacza zwolnienie z obowiązku dwukrotnego uiszczania podatku od zakupu tej samej rzeczy.

JPKOd 1 lipca 2016 r. duże firmy, a od 1 lipca 2018 r. średni i mali przedsiębiorcy będą mieli obowiązek raportowania danych (ksiąg podatkowych i dowodów księgowych) w elektronicznym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Organ   podatkowy, będzie mógł zobowiązać podatnika prowadzącego księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (plik wysyłany na Bramkę Ministerstwa Finansów) lub na informatycznych nośnikach danych (typu płyta DVD, pendrive). Testowa wersja struktury JPK zaprezentowana została na w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r .

kukizRuch  Kukiz’15 wniósł do sejmu projekt ustawy, której celem jest zniesienie nierówności pomiędzy  kwotą wolną od podatku posłów i senatorów a kwotą wolną od podatku Obywateli . W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku dla Obywateli rozliczających PIT wynosi 3091,00 zł, dla posłów i senatorów kwota ta jest prawie dziesięciokrotnie wyższa i wynosi 30451,00 zł .