kukizRuch  Kukiz’15 wniósł do sejmu projekt ustawy, której celem jest zniesienie nierówności pomiędzy  kwotą wolną od podatku posłów i senatorów a kwotą wolną od podatku Obywateli . W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku dla Obywateli rozliczających PIT wynosi 3091,00 zł, dla posłów i senatorów kwota ta jest prawie dziesięciokrotnie wyższa i wynosi 30451,00 zł .

Projekt  przewiduje, że "poselska" kwota wolna od podatku  w zakresie parlamentarnych diet zostanie zlikwidowana, a posłowie i senatorowie będą mogli wykorzystywać tylko taką kwotę wolną, jak reszta społeczeństwa - czyli 3 091 zł.  Wg wyliczeń wnioskodawców, wyrównanie kwoty wolnej od podatku od wynagrodzeń poselskich i senatorskich do poziomu 3091,00 zł, przyniesie budżetowi wpływ, nawet do wysokości 2 757 888 zł w skali roku.

Drugi z projektów wniesionych przez Kukiz’15 przewiduje inne rozwiązanie problemu nierówności :  kwota wolna od podatku dochodowego dla obywateli miałaby być  powiększona o obecnie funkcjonujący limit "poselskiej" kwoty wolnej, czyli o  27 360 zł. Biorąc jednak pod uwagę, iż w lutym sejm odrzucił projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku dla Obywateli do 8000,00 zł rozwiązanie to wydaje się mało realne. ACH