Nasz zespół składa się z kompetentnych, stale rozwijających się i doświadczonych specjalistów. Doświadczenie i wiedza zdobyta w trakcie 20 letniej praktyki biura pozwala nam nie tylko rozwiązywać istniejące już problemy, ale przede wszystkim zapobiegać i wdrażać działania mające uchronić klienta przed ewentualnymi negatywnymi skutkami nieznajomości prawa i procedur podatkowych.

W związku z wysokim stopniem skomplikowania wielu procesów gospodarczych wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów. W dzisiejszych czasach standardem staje się korzystanie z fachowej i rzetelnej wiedzy specjalistów przez przedsiębiorców chcących skupić się na rozwijaniu swojej działalności. Oferujemy profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu zagadnień podatkowych i ekonomicznych.  Cenimy bezpośrednią komunikację i jasno sprecyzowane cele.

 Poza podstawową obsługą księgową oferujemy naszym klientom doradztwo przy prowadzeniu bieżącej działalności w indywidualnym zakresie, wykraczającym poza kwestie związane z podatkiem dochodowym czy podatkiem od towarów i usług, ale między innymi także w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych czy też podatku od spadków i darowizn.

 Doradztwo to obejmuje również:

  • analizę alternatywnych form opodatkowania;
  • analizę możliwości w zakresie form prawnych działania firmy i ich opodatkowania;
  • opracowywanie możliwości rozwiązań przedstawionych przez klienta problemów;
  • szkolenia dla początkujących przedsiębiorców;
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych;
  • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, w przypadku wątpliwości, co do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego;
  • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
  • sporządzanie odwołań, podań, wyjaśnień, skarg, zażaleń do organów podatkowych;
  • jesteśmy otwarci także na nowe zagadnienia, realizację nietypowych pomysłów w kontekście jak najbardziej efektywnego wykonywania działalności gospodarczej;