W ofercie naszego biura rachunkowego proponujemy prowadzenie rozliczeń z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa małych i średnich przedsiębiorców oraz osób fizycznych osiągających przychody z tytułu najmu.

To, co nas odróżnia od typowego biura rachunkowego, którego usługi księgowe ograniczają się do księgowania dostarczonych dokumentów,
to wsparcie, jakiego udzielamy Naszym Klientom w bezpiecznym dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych, planowanie i doradztwo w wielu obszarach ich działalności.

Sprawy Klienta prowadzi jeden wykwalifikowany księgowy, który dobrze poznaje specyfikę działalności Klienta. Dzięki temu, oprócz gwarancji poprawności i rzetelności prowadzonej księgowości staje się realnym wsparciem w świadomym podejmowaniu decyzji biznesowych uwzględniających konsekwencje podatkowe.
Zakres usług obejmuje prowadzenie Ksiąg Rachunkowych, Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałtu Ewidencjonowanego.
Pomagamy również w założeniu firmy i wyborze odpowiednich form, opodatkowania.

Zakres czynności wykonywanych przez Biuro w ramach współpracy obejmuje m.in.:

  • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy;
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;
  • sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • reprezentowanie Klientów przez urzędami skarbowymi i ZUS;prowadzenie w siedzibie biura obsługi kontroli podatkowych, skarbowych i ZUS;
  • doradztwo w ww. zakresie