Biorąc pod uwagę zróżnicowany rozwój przedsiębiorstw pod kątem zatrudnienia, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Państwa indywidualne zapotrzebowanie w tym zakresie.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

  • Przygotowywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, w tym zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
  • Sporządzanie dokumentów związanych z rozliczeniem wypłaconego wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, w ramach umów cywilnoprawnych, czy na podstawie powołania,
  • Przygotowanie oraz składanie w ZUS dokumentów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych za czas choroby i macierzyństwa,
  • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR oraz informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R,
  • Składanie sprawozdań do GUS oraz deklaracji do PFRON,
  • Obsługa kontroli z ZUS oraz PIP,
  • Doradztwo w w/w zakresie.