Globalizacja i „zmniejszanie się” świata pociąga za sobą migrację osób, która to migracja daje odpowiedź na pytanie, gdzie lepiej i łatwiej jest żyć. Okazuje się, iż łatwiej jest żyć w Polsce niż w niektórych ościennych krajach byłego bloku krajów RWPG. Skala migracji oraz ilość pracowników tymczasowych napływających z krajów byłego bloku RWPG ma tendencję wzrostową. Wychodząc naprzeciw potrzebom legalizacji zatrudnienia,  kierujemy się jednocześnie założeniem o niemożliwości osiągnięcia perfekcji we wszystkim. Dlatego też ściśle współpracujemy z firmą specjalizującą się w wyżej opisanej usłudze.