KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W

 

 

Szanowni Klienci !

Korzystając z usług naszego biura rachunkowego podają nam Państwo dane osobowe, a w tym dane swoich pracowników czy klientów z którymi prowadzą Państwo współpracę. W związku z tym chcemy przekazać wszelkie informacje dotyczące sposobu i celu przetwarzania danych osobowych przez nasze biuro rachunkowe.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Biuro Finansowo-Księgowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ul. Spokojna 8A/18, 20-074 Lublin oraz pod nr telefonu +48 81 53 61 400 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania przez nas danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług oferowanych przez Abak Biuro Finansowo-Księgowe Sp. z o.o. Sp. k., a także wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, ustalenie, obrona oraz dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień, analiz i statystyk, obsługa reklamacji i zgłoszeń, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe i wystawianie dokumentów księgowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj. wykonanie umowy oraz ciążący na nas obowiązek prawny oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie działań podejmowanych we własnym interesie spółki związanym m.in. z działalnością marketingową.

 

Jakie przysługują Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem przez Abak Biuro Finansowo-Księgowe Sp. z o.o. Sp. k. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach prawo:

  1. dostępu do treści danych i uzyskania kopii danych,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe,
  3. prawo do usunięcia danych jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego;
  • w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na okres w trakcie którego będziemy sprawdzać czy możliwa jest realizacja prawa do usunięcia danych;
  2. prawo do przeniesienia danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z których korzystamy w ramach uzasadnionego interesu Administratora np. w zakresie marketingu naszych usług. Z prawa tego mogą Państwo skorzystać z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Informujemy, że prawo to nie dotyczy danych przetwarzanych w ramach wykonywanej umowy zawartej z naszym biurem rachunkowym oraz przetwarzanych w ramach realizacji obowiązków wynikających z ustaw.

 

Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego, a po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym w tym informatykom, którym powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu Enova, Płatnik oraz Ramzes w Abak Biuro Finansowo-Księgowe Sp. z o.o. Sp. k.

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług oferowanych przez nasze biuro. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.