JPKOd 1 lipca 2016 r. duże firmy, a od 1 lipca 2018 r. średni i mali przedsiębiorcy będą mieli obowiązek raportowania danych (ksiąg podatkowych i dowodów księgowych) w elektronicznym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Organ   podatkowy, będzie mógł zobowiązać podatnika prowadzącego księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (plik wysyłany na Bramkę Ministerstwa Finansów) lub na informatycznych nośnikach danych (typu płyta DVD, pendrive). Testowa wersja struktury JPK zaprezentowana została na w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r .

Organ będzie mógł zażądać raportowania danych w formacie JPK na etapie każdej procedury podatkowej, a zatem w ramach czynności sprawdzających (również w kontrolach krzyżowych), w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej, czy też postępowania podatkowego lub kontrolnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej „Chodzi o to, aby można było w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne. Intencją projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowej funkcjonalności, tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML.”

Niewywiązanie się w sposób prawidłowy z nałożonego obowiązku będzie miało swoje dotkliwe konsekwencje w szczególności dla osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe podatnika, gdyż brak przekazania danych w wymaganym formacie może je narażać na odpowiedzialność za przestępstwo (wykroczenie) skarbowe z tytułu utrudniania wykonywania czynności służbowych przez kontrolujących. ACH