ksoztyJeżeli  przedsiębiorca nie będzie regulował płatności powyżej 15.000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego, wtedy nie będzie mógł ich  zaliczać do kosztów podatkowych przy rozliczaniu PIT oraz CIT.

Prezydent RP podpisał 30 maja 2016 r. ustawę, która obniża limit płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonywanych bezgotówkowo do 15.000 zł.

Obowiązek bezgotówkowego dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą dotyczy przypadków, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł.

 W ustawie o PIT wprowadzono regulację, według której podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatności dokonano bez pośrednictwa rachunku płatniczego (np. gotówkowo).

Przepisy wchodzą w życie z dniem  1 stycznia 2017 r.  (na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,  Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 780 ) ACH