Coraz częściej przedsiębiorcy , którzy zarejestrowali swoją działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, otrzymują wezwania do zapłaty w związku z rejestracją, ale od różnego rodzaju firm prowadzących rejestry bądź ewidencje, które nie maja nic wspólnego ze wspomnianą powyżej CEIDG.

Rejestracja działalności gospodarczej jest wolna od opłat. Oszuści dostęp do danych mają na ogólnie dostępnych stronach, między innymi na stronie krajowego rejestru sądowego lub na stronie www.firma.gov.pl, gdzie m.in. można założyć firmę on-line lub znaleźć listę kodów działalności gospodarczej. Jest tam także opcja „wyszukiwanie wpisów” w bazie przedsiębiorców z całego kraju.

Wezwania do zapłaty są napisane w taki sposób, aby stworzyć wrażenie, że są to pisma urzędowe, a wpis jest obowiązkowy na podstawie przepisów prawa. W tym celu, podawane są przepisy i nazwy nieistniejących ustaw oraz regulaminów.

Pisma zawierają zwroty takie jak: „wpis jest warunkiem koniecznym”, „opłata jest jednorazowa i obowiązkowa”, „rejestr został utworzony na podstawie ustawy”. Jednocześnie, „brak wpisu to niedopełnienie ważnego obowiązku”. W niektórych przypadkach, przedsiębiorcy są straszeni koniecznością zapłaty grzywny w wysokości kilkudziesięciu tys. zł., a nawet karą pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Pisma w swojej treści zawierają nazwy różnych instytucji, które kojarzą się z urzędami, np. „Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych”, „Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczych” lub „Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm”. Tymczasem, nadawcami w/w pism są wyłącznie prywatne firmy (posiadające często wirtualne siedziby), których jedynym celem jest wyłudzenie nienależnych kwot pieniędzy.MM

Poniżej podajemy Państwu przykład takiego pisma:

przykład