samochódOd 1 lipca 2015 roku podatnik wykorzystujący samochód osobowy w firmie może odliczać 50% podatku VAT od wszystkich wydatków z nim związanych (nabycie samochodu, wydatki eksploatacyjne, paliwo). Nieodliczona część podatku VAT zwiększa koszty uzyskania przychodu.

Jest jednak możliwość odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym, który jest wykorzystywany tylko do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód jest uznany za wykorzystywany wyłączenie do działalności podatnika, jeżeli sposób jego wykorzystania, zwłaszcza określony w ustalonych zasadach używania, potwierdzony ewidencją przebiegu wyklucza możliwość użycia samochodu do celów niezwiązanych z działalności.

Aby odliczać 100% VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym należy spełnić następujące warunki:

- zgłosić samochód osobowy do urzędu skarbowego na druku VAT-26,

- założyć ewidencję przebiegu pojazdu (dla celów podatku VAT).

Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT a dla celów podatku dochodowego to nie jest to samo (jednak można je połączyć i prowadzić w formie jednej ewidencji).

W ewidencji dla celów podatku VAT należy uwzględnić m.in. stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia jej prowadzenia i na koniec każdego miesiąca, cel i opis przejechanej trasy (skąd-dokąd), liczbę przejechanych kilometrów.

Ewidencji przebiegu pojazdu nie trzeba prowadzić gdy samochód osobowy będzie przeznaczony wyłącznie do:

- odsprzedaży,

- sprzedaży (pojazdy wytworzone przez podatnika),

- oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.