Rządowy program „” realizowany przez BGK umożliwia uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Na realizację programu MRPiPS przekazało łącznie 264 mln zł. Pożyczki udzielne są poprzez pośredników finansowych, działających na terenie całego kraju. Z programu mogą skorzystać absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych, studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz osoby bezrobotne.

Do grona podmiotów uprawnionych do skorzystania z pożyczki na utworzenie nowych miejsc pracy zaliczamy również podmioty prowadzące działalność gospodarczą, żłobki i kluby dziecięce, niepubliczne szkoły i przedszkola. Uczestnicy programu mogą dodatkowo liczyć na bezpłatne szkolenia i doradztwo.

Od 1 marca 2016 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 81 339 zł (czas trwania pożyczki: do 7 lat), natomiast na utworzenie miejsca pracy: 24 401,70 zł. Pożyczka jest udzielana na bardzo atrakcyjnych warunkach. Symulacji pożyczki można dokonać za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie projektu

AKO