ppMinisterstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, na mocy którego zostanie rozszerzona funkcjonalność Portalu podatkowego. Nowe funkcje to m.in. składanie zgłoszeń aktualizacyjnych oraz składanie wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP.

Celem powyższych zmian ma być ułatwienie podatnikom wywiązywania się z nałożonych na nich obowiązkach informacyjnych.

Zmiany zostały przedstawione w Rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, które wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r.

AKO