100latZ roku na rok obserwujemy wzrost liczby stulatków. Każda z tych osób po przekroczeniu wieku 100 lat comiesięcznie otrzymuje od ZUS-u honorowe świadczenie. Jego wysokość jest ustalana corocznie, obecnie wynosi ono 3 408,62 zł brutto. Taki dodatek do emerytury jest wypłacany dożywotnio.

Honorowe świadczenia przysługują stulatkom z urzędu, aby je otrzymać nie należy składać wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nigdy nie pracowały – otrzymają świadczenie dopiero po złożeniu wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

Na daną chwilę świadczenie otrzymuje 2,3 tys. osób. AKO