podatekZdarza się, że przedsiębiorcy zalegający z zapłatą podatków z powodu problemów z odzyskaniem swoich pieniędzy, sami informują urzędników, kto i ile jest im winny. Urząd skarbowy może egzekwować w ramach postępowania egzekucyjnego wierzytelności pieniężne podatnika VAT tylko wówczas, kiedy ten ma zaległości podatkowe i będą one dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej, czyli będzie wystawiony tytuł wykonawczy na zaległość podatkową.

Zezwala na to art. 89 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucja z wierzytelności pieniężnych skierowana do dłużnika zajętej wierzytelności może trwać miesiąc i zakończyć się zrealizowaniem wierzytelności Podatnika, ale również może trwać rok i zakończyć się bezskutecznością egzekucji. Zleży to od tego, czy dłużnik zajętej wierzytelności uzna wierzytelność wobec Podatnika oraz od tego czy podsiada majątek i płynność finansową.

Ze względu na dużo niższe koszty egzekucyjne, egzekucja  administracyjna może, w niektórych przypadkach, być korzystną alternatywą dla powszechnie stosowanej egzekucji sadowej. ACH